Jmapa.jpgest najmniejszą parafią w diecezji sandomierskiej i jedną z najmniejszych w skali całej Polski. Obejmuje teren wsi Piłatka położonej w malowniczym terenie u progu Roztocza w gminie Godziszów i powiecie Janowskim województwa lubelskiego. Mieszkańcy w większości utrzymują się z rolnictwa (uprawa malin, gryki, rzepaku, kukurydzy, pszenicy oraz ziemniaków oraz hodowla pszczół), jednak część mieszkańców dojeżdża do pobliskiego Janowa Lubelskiego, gdzie podejmują pracę w handlu lub usługach.

Według danych statystycznych na terenie Parafii zamldowanych jest 330 osób, lecz wiele z tych osób już od dawna nie zamieszkuje terenu parafii, lecz wyemigrowała do miast, gdzie można łatwiej znaleźć pracę.  Na dzień dzisiejszy Piłatkę zamieszkuje 248 osób, z czego jedynie 12 % stanowią dzieci (licząc od tych najmłodszych) oraz młodzież w wieku szkolnym.  Znakomita większość to osoby starsze, których dzieci wyemigrowały z Piłatki i tam założyły swoje rodziny, dlatego też od 2020 roku w naszej parafii po ponad stu latach istnienia została zlikwidowana Szkoła Podstawowa, a dzieci mieszkające na terenie parafii dojeżdżają do Szkoły Podstawowej w Godziszowie Pierwszym.

Od początku 2020 roku w parafii zostało ochrzczonych sześcioro dzieci, z których jedynie jedno zamieszkuje na terenie parafii.

W tym samym czasie dziesięcioro naszych parafian odeszło po nagrodę wieczną do Pana. Tak więc pomimo tego, że średnia wieku osób umierających to ponad 80 lat, liczba mieszkańców parafii ciągle się zmniejsza.