g204864Wieś Piłatka powstała w pocz. XIX w. Jej terytorium przynależało do parafii Batorz. Pierwsza inicjatywa, idąca w kierunku utworzenia w Piłatce budynku sakralnego, pojawiła się w 1975 r., kiedy to mieszkańcy wioski chcieli zaadaptować na kaplicę jeden z domów. Przeciwko tej akcji wystąpiły władze komunistyczne, które zablokowały planowaną inwestycję. 11 maja 1981 r. miało miejsce spotkanie wszystkich gospodarzy Piłatki, podczas którego jednogłośnie podjęto decyzję o budowie kościoła. Tego dnia powołano również 22- osobowy komitet budowy, który podjął formalne starania o rozpoczęcie inwestycji. Prace przy budowie kościoła ukończono w maju 1982 r. Stał się on wówczas punktem dojazdowym parafii Batorz. Od 1987 r. przy kościele zamieszkał na stałe ks. Tadeusz Prejs. Parafia w Piłtace została erygowana przez bpa A. Dzięgę 1 stycznia 2004 r. pilatka mKościół parafialny pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych zbudowany został w latach 1981-1982 według projektu inż. Tadeusza Stolarza z Wesołej k. Warszawy. Autorem wystroju wnętrza jest mieszkaniec Piłatki – Ludwik Sulowski. Prace nadzorował ks. Tadeusz Prejs. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał biskup B. Pylak 26 maja 1987 r. Świątynia jest bliźniaczo podobna do niedalekich kaplic w Wojciechowie i Majdanie Obleszcze. Trójdzielny fronton opiera się na trzech arkadach i posiada trzy szczyty z detalami dekoracyjnymi. W centrum środkowego szczytu znajduje się nisza z figurą Matki Najświętszej. Jednonawowe wnętrze posiada drewniany ołtarz, w którym widnieje kopia obrazu MB Wspomożycielki z Turynu. Nad wejściem jest chór muzyczny na emporze.