caritasKościół od samego początku widział potrzebę niesienia pomocy potrzebującym. Już św. Paweł organizował zbiórki na rzecz cierpiących biedę chrześcijan w Jerozolimie.
Zorganizowana pomoc materialna dla wdów, sierot, niewolników i więźniów rozpoczęła się wraz z ustanowieniem diakonów w Kościele Jerozolimskim.
We współczesnym świecie działalność charytatywną koordynuje właśnie Caritas zarówno na poziomie parafialnym, czy diecezjalnym, jak i na poziomie całego Kościoła Powszechnego.

 

 

 

 

 

 

.